Perkusista, improwizator. Współpracuje z wieloma środowiskami muzycznymi m.in. muzyka eksperymentalna, improwizowana, jazz. Wielokrotnie uczestniczył w improwizowanych koncertach w warszawskich Chmurach i Mózgu oraz cyklu spotkań muzycznych Impro Miting w Eufemii. Jego spojrzenie na instrument pozwala odejść od pojmowania perkusji jedynie jako bazy rytmicznej na rzecz melodyki, płynności, wielowarstwowej dynamiki i sonoryzmu. Współtworzył zespoły m.in. Bubble Pie i Sadza. Obecnie gra w Paper Cuts i Triomaku. Solo jako Warten. Organizator Koncertu Jednego Dźwięku. Uczestniczy również w interdyscyplinarnym projekcie Sześcian.
ORGANIZATORZY / PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATORZY / PATRONI MEDIALNI